HTML

Hyper Text Markup Language
je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani.
Predstavlja osnovo spletnega dokumenta. S pomočjo HTML poleg prikaza dokumenta v brskalniku hkrati določimo tudi strukturo in semantični pomen delov dokumenta.
Izdelamo ga lahko v vsakem urejevalniku besedil (kot npr. beležnici idr.), saj je zapisan v obliki HTML elementov, ki so sestavljeni iz značk, zapisanih v špičastih oklepajih znotraj vsebine spletne strani.
HTML značke so običajno zapisane v parih. Prva značka se imenuje tudi začetna značka in druga značka končna značka. Znotraj para značk lahko oblikovalec spletne strani vpiše poljubno besedilo in tudi druge značke (gnezdenje značk).

Tehnologije za izdelavo spletnih strani


Izdelava: UH-splet.si © Vse pravice pridržane